Anatidae foto's (3683 resultaten)


Knobbelzwaan (Cygnus olor)
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

KINA279468

soort
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

lokatie
Harmelen, Utrecht, Nederland, Europa

Knobbelzwaan (Cygnus olor)
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

KINA279467

soort
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

lokatie
Harmelen, Utrecht, Nederland, Europa

Knobbelzwaan (Cygnus olor)
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

KINA279466

soort
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

lokatie
Harmelen, Utrecht, Nederland, Europa

Knobbelzwaan (Cygnus olor)
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

KINA279416

soort
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

lokatie
Harmelen, Utrecht, Nederland, Europa

Knobbelzwaan (Cygnus olor)
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

KINA279415

soort
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

lokatie
Harmelen, Utrecht, Nederland, Europa

Knobbelzwaan (Cygnus olor)
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

KINA279414

soort
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

lokatie
Harmelen, Utrecht, Nederland, Europa

Knobbelzwaan (Cygnus olor)
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

KINA279413

soort
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

lokatie
Harmelen, Utrecht, Nederland, Europa

Knobbelzwaan (Cygnus olor)
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

KINA279412

soort
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

lokatie
Harmelen, Utrecht, Nederland, Europa

Knobbelzwaan (Cygnus olor)
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

KINA279411

soort
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

lokatie
Harmelen, Utrecht, Nederland, Europa

Wintertaling (Anas crecca)
Wintertaling (Anas crecca)

KINA279261

soort
Wintertaling (Anas crecca)

lokatie
Dollard, Groningen, Nederland, Europa, Dollard

Bergeend (Tadorna tadorna)
Bergeend (Tadorna tadorna)

KINA278391

soort
Bergeend (Tadorna tadorna)

lokatie
Skrok, Wommels, Littenseradeel, Littenseradiel, De Greidhoeke, Friesland, Fryslân, Nederland, Europa, Skrok

Bergeend (Tadorna tadorna)
Bergeend (Tadorna tadorna)

KINA278390

soort
Bergeend (Tadorna tadorna)

lokatie
Skrok, Wommels, Littenseradeel, Littenseradiel, De Greidhoeke, Friesland, Fryslân, Nederland, Europa, Skrok

Bergeend (Tadorna tadorna)
Bergeend (Tadorna tadorna)

KINA278389

soort
Bergeend (Tadorna tadorna)

lokatie
Skrok, Wommels, Littenseradeel, Littenseradiel, De Greidhoeke, Friesland, Fryslân, Nederland, Europa, Skrok

Krakeend (Anas strepera)
Krakeend (Anas strepera)

KINA278145

soort
Krakeend (Anas strepera)

lokatie
Karpendonkse Plas, Eindhoven, Kempen, Noord-Brabant, Nederland, Europa, Karpendonkse Plas

Krakeend (Anas strepera)
Krakeend (Anas strepera)

KINA278142

soort
Krakeend (Anas strepera)

lokatie
Karpendonkse Plas, Eindhoven, Kempen, Noord-Brabant, Nederland, Europa, Karpendonkse Plas

Wilde Eend (Anas platyrhynchos)
Wilde Eend (Anas platyrhynchos)

KINA277375

soort
Wilde Eend (Anas platyrhynchos)

lokatie
Hondsdijksemolen, Koudekerk a/d Rijn, Zuid-Holland, Nederland, Europa, Hondsdijksemolen

Bergeend (Tadorna tadorna)
Bergeend (Tadorna tadorna)

KINA275914

soort
Bergeend (Tadorna tadorna)

Brandgans (Branta leucopsis)
Brandgans (Branta leucopsis)

KINA275892

soort
Brandgans (Branta leucopsis)

Canadese Gans (Branta canadensis)
Canadese Gans (Branta canadensis)

KINA275871

soort
Canadese Gans (Branta canadensis)

Brandgans (Branta leucopsis)
Brandgans (Branta leucopsis)

KINA275832

soort
Brandgans (Branta leucopsis)

Brilduiker (Bucephala clangula)
Brilduiker (Bucephala clangula)

KINA275790

soort
Brilduiker (Bucephala clangula)

Brilduiker (Bucephala clangula)
Brilduiker (Bucephala clangula)

KINA275789

soort
Brilduiker (Bucephala clangula)

Brandgans (Branta leucopsis)
Brandgans (Branta leucopsis)

KINA275784

soort
Brandgans (Branta leucopsis)

Kleine zwaan (Cygnus bewickii)
Kleine zwaan (Cygnus bewickii)

KINA275782

soort
Kleine zwaan (Cygnus bewickii)

Zwarte Zwaan (Cygnus atratus)
Zwarte Zwaan (Cygnus atratus)

KINA275610

soort
Zwarte Zwaan (Cygnus atratus)

Zwarte Zwaan (Cygnus atratus)
Zwarte Zwaan (Cygnus atratus)

KINA275609

soort
Zwarte Zwaan (Cygnus atratus)

Streepkopgans
Streepkopgans

KINA275476

soort
Streepkopgans

Streepkopgans
Streepkopgans

KINA275475

soort
Streepkopgans

Streepkopgans
Streepkopgans

KINA275474

soort
Streepkopgans

Streepkopgans
Streepkopgans

KINA275473

soort
Streepkopgans

Streepkopgans
Streepkopgans

KINA275472

soort
Streepkopgans

Streepkopgans
Streepkopgans

KINA275471

soort
Streepkopgans

Rotgans (Branta bernicla)
Rotgans (Branta bernicla)

KINA275416

soort
Rotgans (Branta bernicla)

Rotgans (Branta bernicla)
Rotgans (Branta bernicla)

KINA275415

soort
Rotgans (Branta bernicla)

Rotgans (Branta bernicla)
Rotgans (Branta bernicla)

KINA275414

soort
Rotgans (Branta bernicla)

Rotgans (Branta bernicla)
Rotgans (Branta bernicla)

KINA275413

soort
Rotgans (Branta bernicla)

Wilde Eend (Anas platyrhynchos)
Wilde Eend (Anas platyrhynchos)

KINA275408

soort
Wilde Eend (Anas platyrhynchos)

Knobbelzwaan (Cygnus olor)
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

KINA275394

soort
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

Knobbelzwaan (Cygnus olor)
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

KINA275393

soort
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

Knobbelzwaan (Cygnus olor)
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

KINA275392

soort
Knobbelzwaan (Cygnus olor)

Kolgans (Anser albifrons)
Kolgans (Anser albifrons)

KINA275375

soort
Kolgans (Anser albifrons)

Kolgans (Anser albifrons)
Kolgans (Anser albifrons)

KINA275374

soort
Kolgans (Anser albifrons)

Wintertaling (Anas crecca)
Wintertaling (Anas crecca)

KINA274929

soort
Wintertaling (Anas crecca)

lokatie
Dollard, Polder Breebaart, Termunten, Noordoost-Groningen, Groningen, Nederland, Europa, Dollard, Polder Breebaart

Wintertaling (Anas crecca)
Wintertaling (Anas crecca)

KINA274928

soort
Wintertaling (Anas crecca)

lokatie
Dollard, Polder Breebaart, Termunten, Noordoost-Groningen, Groningen, Nederland, Europa, Dollard, Polder Breebaart

Wintertaling (Anas crecca)
Wintertaling (Anas crecca)

KINA274927

soort
Wintertaling (Anas crecca)

lokatie
Dollard, Polder Breebaart, Termunten, Noordoost-Groningen, Groningen, Nederland, Europa, Dollard, Polder Breebaart

Wintertaling (Anas crecca)
Wintertaling (Anas crecca)

KINA274926

soort
Wintertaling (Anas crecca)

lokatie
Dollard, Polder Breebaart, Termunten, Noordoost-Groningen, Groningen, Nederland, Europa, Dollard, Polder Breebaart

Wintertaling (Anas crecca)
Wintertaling (Anas crecca)

KINA274925

soort
Wintertaling (Anas crecca)

lokatie
Dollard, Polder Breebaart, Termunten, Noordoost-Groningen, Groningen, Nederland, Europa, Dollard, Polder Breebaart

Wintertaling (Anas crecca)
Wintertaling (Anas crecca)

KINA274924

soort
Wintertaling (Anas crecca)

lokatie
Dollard, Polder Breebaart, Termunten, Noordoost-Groningen, Groningen, Nederland, Europa, Dollard, Polder Breebaart

Wintertaling (Anas crecca)
Wintertaling (Anas crecca)

KINA274923

soort
Wintertaling (Anas crecca)

lokatie
Dollard, Polder Breebaart, Termunten, Noordoost-Groningen, Groningen, Nederland, Europa, Dollard, Polder Breebaart

Wintertaling (Anas crecca)
Wintertaling (Anas crecca)

KINA274922

soort
Wintertaling (Anas crecca)

lokatie
Dollard, Polder Breebaart, Termunten, Noordoost-Groningen, Groningen, Nederland, Europa, Dollard, Polder Breebaart


van 74