Aanmelden als fotograaf

Kina is terughoudend met het aannemen van nieuwe fotografen. We stellen persoonlijk contact zeer op prijs en willen de groep fotografen dus overzichtelijk houden. Dat neemt niet weg dat wij alert zijn op talent.

Maandelijks bekijken wij online portfolio's. Als u geen website heeft kunt u ons een digitale zichtzending sturen op cd/dvd, deze retourneren wij alleen als u een gefrankeerde envelop meestuurt. Wij accepteren uitsluitend digitaal materiaal.

Als wij interesse hebben nodigen wij u uit voor een gesprek. U kunt zich aanmelden door het onderstaande formulier in te vullen.

Kina hanteert de volgende criteria:

  • beelden moeten technisch perfect zijn
  • beelden moeten verkoopbaar zijn
  • beelden dienen een aanvulling op onze collectie te zijn
  • beelden mogen niet gemanipuleerd zijn
  • beelden dienen voorzien te zijn van correcte gegevens omtrent soort en lokatie

Kina verwacht dat fotografen bij het maken van hun beelden handelen met respect voor hun omgeving en zich conformeren aan de gedragscode voor natuurfotografen.


Aanmeld formulier