Rob de Wind

Rob de Wind Vakfotografie, Video- en Filmproductie

Mijn bedrijf bestaat inmiddels ruim 30 jaar en nog steeds is voor mij iedere productie een ontdekkingsreis. Of het nu gaat om een corporate video, een reclamespot, een voorlichtingsfilm, een documentaire of een fotoshoot: steeds opnieuw vind ik het een uitdaging om een boodschap helder over te brengen en de kijker te raken.

Voor mij staat voorop dat de films, video’s en vakfoto’s die ik voor het bedrijfsleven, de overheid en de omroepen maak van hoge kwaliteit zijn. Geen eendagsvliegen maar investeringen waar mijn opdrachtgevers jarenlang mee vooruit kunnen.

Om dit te realiseren werk ik altijd met kleine zeer professionele teams. Deze door de wol geverfde vaklui staan garant voor kwaliteit en flexibiliteit. Omdat de teams klein zijn, blijven bovendien de kosten beheersbaar.

Verder betrek ik mijn opdrachtgevers nauw bij de keuzes die in de diverse fasen van het productieproces gemaakt moeten worden. Aan hun mening hecht ik het grootste belang. Daarbij houd ik van het persoonlijke contact en vind ik het fantastisch om hen te laten zien hoe hun product gaandeweg groeit.

Uiteindelijk hebben we dan een eindresultaat waar we samen achter kunnen staan: een communicatiemiddel dat precies communiceert wat we willen. Want daar gaat het tenslotte toch om.

Rob de Wind Vakfotografie, Video- en Filmproducties werkte nationaal en internationaal voor meer dan 150 verschillende bedrijven, overheden, omroepen en belangen-organisaties. Een volledig overzicht van opdrachtgevers is op aanvraag verkrijgbaar.

Rob de Wind Vakfotografie, Video- en Filmproducties realiseerde inmiddels vier succesvolle fotoboeken en won vele nationale en internationale prijzen waaronder de Persprijs voor de beste Nederlandse Wetenschappelijke film (film over een oogoperatie), vijf Awards op het internationale Film- en TV Festival van New York en een Cum Laude Award in Italië.

De televisieprogramma’s van Rob de Wind Vakfotografie, Video- en Filmproducties scoren hoge waarderingscijfers. Ook de bedrijfsfilms worden regelmatig integraal op televisie uitgezonden. Voorbeelden hiervan zijn een film over de Nederlandse luchtvaart, films over de Koninklijke Nederlandse Munt, de Nederlandse Spoorwegen en internationale films over baggeren van Ballast Ham Dredging.

Een greep uit het bestand van opdrachtgevers:
ABN/AMRO Bank, NV Nederlandse Spoorwegen, Akzo Zout Chemie bv, Nationale Nederlanden, Randstad Uitzendbureau, Kodak, Hasselblad AB, Uitgeverij Elsevier, Philips Consumer Electronics, Fokker, Ford, Philips International, General Motors, Nissan Motor Parts Centre, Ballast Ham Dredging, Broekhoven Dredging Contractors, Vereniging van Waterbouwers, Apple Computer, Kuwait Petroleum (Q8), Koninklijke Nedlloyd, Vredestein, Merck Sharp & Dohme/Chibret,, Actelion Pharmaceuticals Nederland bv, Ministerie van Justitie, Ministerie van VROM, Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Provincie Noord-Holland, Gulf Oil, NV Vereenigde Glasfabrieken, de omroepen KRO, NCRV, EO, VARA, TROS, AVRO, VPRO, Veronica en de Wereldomroep, KNMI, Ampex Corporation, Rijkswaterstaat, Rijks Voorlichtings Dienst, Grasduinen, ANWB, Waarborgfonds Motorverkeer, ESA, Bruna, DOX Imagemakers, Alân Accountants, Kon. Verkade, Kon. Algemene Nederlandse Kappersorganisatie ANKO, Staatsbosbeheer, Waddenvereniging, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds.

Rob de Wind Vakfotografie, Video- en Filmproductie
Collecties van Rob de Wind

Griend
Luchtopnamen waddenzee
Rottumerplaat
Rottumerplaat
Rottumeroog
Rottumeroog
Friesland
Luchtopnamen elfstedentocht