Jan van Holten

Jan van Holten is reeds geruime tijd aangesoten bij KINA. De tijd om te fotograferen wordt verdeeld tussen een reguliere baan, vrijwillige Brandweer en het gezin. In de beginperiode hield hij zich voornamelijk bezig met de vogelfotografie, maar na de intrede van het digitale tijdperk is hij zich breder gaan oriënteren. De macrolens is tegenwoordig een onmisbaar instrument. Jan is een fervent liefhebber van ''ongerepte'' en uitgestrekte natuurgebieden. Regelmatig bezoekt hij de Biebrza moerassen in het noordoosten van Polen en indien mogelijk maakt hij een reis naar een arctisch gebied. Soms is dat een bestemming welke nog niet in de massale belangstelling staat en dat resulteert dan in een stukje pionieren. Dit uiteraard met wisselende resultaten en tijd is dan vaak een bepalende factor.

Jan van Holten has been affiliated with KINA for some time now. His time to photograph is distributed in addition to a regular job, the Fire Department and family. In the beginning he was mainly concentrated on bird photography, but after the advent of the digital age he started to orientate wider. The macro lens is now a essential instrument. Jan is an avid fan of'' pristine'' and extensive nature. He regularly visits the Biebrza marshes in the north eastern part of Poland and, if possible, he makes a trip to the Arctic regions. Sometimes that is a destination that is not listed in the massive interest of others and results often in pionering then. This, of course, often with varying results and time is a determining factor.
Collecties van Jan van Holten

Oostkust
Spitsbergen - groenland
Zee van Ochotsk
Kamtsjatka
Baardman
Vogels
Waterviolier (Hottonia palustris)
Polen
Gewoon vuurzwammetje (Hygrocybe miniata)
Paddenstoelen
Icarusblauwtje (Polyommatus icarus)
Rupsen
Wikkeblauwtje (Polyommatus amandus)
Vlinders
Barrow
Recent, alaska 2015