Jan van der Geld

De belangstelling voor natuur bestaat al meer dan 50 jaar. Vanaf 1967 wordt de aandacht verdeeld tussen natuurbeheer, vogels vangen en ringen voor het Vogeltrekstation en natuurfotografie.

Fotograferen gebeurde eerst in zwart-wit foto’s, later werden 10.000den dia’s geschoten en vanaf 2005 volgde de stap naar digitale fotografie. Heel lang bleef het fotograferen beperkt tot het fotograferen van natuurbeheer en de ontwikkeling van flora en fauna daarop. Dit heeft bij voorbeeld geleid tot het uitbrengen van een boek over het beheer van weidevogels, "Weidevogels in een veranderend landschap", in 2013 uitgegeven door de KNNV.

Ondertussen is de focus verlegd naar interessante natuur en landschappen in Noord- en Zuid Europa. Hierbij is het belangrijk om niet alleen "mooie" plaatjes te maken. Natuurfoto's moeten vooral laten zien wat een gemiddelde natuurliefhebber kan waarnemen, maar ook wat deze normaal gesproken niet of nauwelijks kan zien. Op deze manier kan fotografie bijdragen aan behoud van natuur en landschap.
Collecties van Jan van der Geld

Enge Wormer
Nachtopname
Rietorchis (Dactylorhiza praetermissa)
Planten
Rode Patrijs (Alectoris rufa)
Spanje en portugal
Krekelzanger (Locustella fluviatilis)
Polen
Koolmees (Parus major)
Zangvogels