Jan Sleurink

De natuur zit als het ware in de genen van Jan Sleurink (1956). Sinds de jaren tachtig fotografeert hij vol passie, waarbij zijn werkgebied naast ons eigen land de noordelijke- en zuidelijke delen van Europa beslaat.

Hij is woonachtig in Lelystad en regelmatig te vinden in en rondom 'De Oostvaardersplassen'. De ontwikkeling van dit prachtige natuurgebied volgt hij al decennia lang.

Zijn liefde gaat vooral uit naar vogels, waarbij hij de schoonheid van de soort graag wil weergeven. Hij heeft een voorkeur voor strand- en steltlopers en reist daarvoor graag naar het hoge noorden. De wadden en Noordzeekust zijn eveneens favoriet.

Hij fotografeert met Canon camera’s en (tele)lenzen en is in 2005 overgestapt van analoog naar digitaal. Deze ontwikkeling heeft technisch gezien meer mogelijk gemaakt, maar een grondige kennis van de natuur is voor hem nog steeds de voorwaarde om tot gepassioneerde beelden te komen.
Collecties van Jan Sleurink

Grauwe Gans (Anser anser)
Lauwersmeer
Grauwe Franjepoot (Phalaropus lobatus)
Ijsland, subarctische natuur
Kolgans (Anser albifrons)
De oostvaardersplassen
Koolmees (Parus major)
Bos, park en tuin
Kluut (Recurvirostra avosetta)
Noordzeekust en wadden
Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta)
Lesbos, grieks eiland
Tureluur (Tringa totanus)
Arkemheen, laagveenpolder